Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Přehled bohoslužeb 25.2. – 4.3.2018

Zveřejněno 24.2.2018
datum slavnosti, svátky, památky čas úmysl mše sv.
25.2 2. neděle postní (cyklus čtení B) 7:30 Za farnost
10:30 za bratry Benešovské, a jejich rodiče
14:30 Křížová cesta + svátostné požehnání
   
26.2     Za zemřelé rodiče Varmužovy, snachu a vnučku, za + rodiče Michnovy, celou rodinu a duše v očistci
   
27.2      
28.2   16:00 příležitost ke svátosti smíření
18:00 Za zemřelého Petra Hodesa, celou živou i zemřelou rodinu a duše v očistci
1.3   18:00 Za Františka a Marii Záleských a celou živou a zemřelou rodinu
18:45 Adorace před 1. pátekm
2.3   17:30 Křížová cesta
18:00 Za zemřelého Františka Hajducha, rodiče a celou zemřelou rodinu Havlíkovu a duše v očistci
22-6:00 Celonoční adorace
3.3   6:30 Za Františka Bravence, rodiče a sourozence
   
4.3 3. neděle postní (cyklus čtení B) 7:30 Za Jana Veselského, manželku Františku, Jakuba Froňka, manželku a dceru a za celou živou a zemřelou rodinu
10:30 Za farnost
14:30 Křížová cesta a svátostné požehnání

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.