Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 5. týden v mezidobí 4.2. – 11.2.2018

Zveřejněno 3.2.2018

datum

 

čas

úmysl mše sv.

4.2.

5. neděle v mezidobí

7:30

Za rodiny naší farnosti

10:30

Za farnost

5.2.

 

18:00

Za Zdeňku a Štěpána Krpálkovy
a živou i zemřelou rodinu

 

 

6.2.

pam. sv. Pavla Mikiho

 

 

 

 

7.2.

 

18:00

Za zemřelé rodiče Kratochvílovy
a celou zemřelou a živou rodinu

 

 

8.2.

 

18:00

Za Marii a Jana Ševelovy, dvě dcery
a čtyři zetě

 

 

9.2.

 

18:00

Za Radku Hanákovou, Františka Havlíka, rodiče Čepilovy
a celou žijící a zemřelou rodinu

 

 

10.2.

 

7:30

Za zemřelou Miluši Vaculovičovu, rodinu Vaculovičovu, Kratochvílovu
a Pinkavovu

 

 

11.2.

6. neděle v mezidobí, Panny Marie Lurdské

7:30

Za farnost a všechny nemocné

10:30

Za zemřelého pana Jiřího Šoltu
a duše v očistci

 

 

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.