Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb 1. týden v mezidobí 7. 1. – 14. 1. 2018

Zveřejněno 7.1.2018

7.1 Svátek Křest Páně
7:30 Za rodiny naší farnosti
10:30 Za farnost
14:30 Svátostné požehnání a vánoční besídka

8.1
18:00 Za rodiče Tománkovy a Bušovy, syna a celou žijicí i zemřelou rodinu

9.1
14:00 mše sv. při pohřbu pana Františka Havlíka

10.1
18:00 Za + rodiče Čepilovy, syna Václava a dvoje + rodiče

11.1
18:00 Za + rodiče Pavla a Stanislavu Špérovy, dceru Stanislavu a celou žijící i zemřelou rodinu

12.1
18:00 Za Josefa Vagundu a zemřelou rodinu

13.1 sv. Hilária, biskupa a učitele církve 
18:00 Za Ludvíka Knedlíka, rodiče, sourozence a duše v očistci

14.1 2. neděle v mezidobí (cyklus čtení B) 
7:30 Za farnost
10:30 Za dary Ducha sv. pro celou farnost

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.