Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – týden po oktávu Narození Páně 31. 12. 2017 – 7.1.2018

Zveřejněno 31.12.2017

31. 12. Neděle svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa; sv. Silvestra, papeže
7.30 Za farnost
10.30 Za rodiny naší farnosti
23.30 Přivítání nového roku

1. 1. Pondělí slavnost Matky Boží, Panny Marie Den modliteb za mír
7.30 Za farnost
10.30 Za ženy naší farnosti
14.30 Slavné Te Deum a svátostné požehnání

2. 1. Úterý památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

3. 1. Středa Nejsvětějšího jména Ježíš
14.00 Pohřební mše svatá a pohřeb p. Jana Hanáka
18.00 Za zastupitelstvo obce a dary Ducha sv. pro dobré vedení obce

4. 1. Čtvrtek
18.00 Za zemřelé rodiče Viktorínovy a žijící a zemřelou rodinu
18.45 Adorace před prvním pátkem

5. 1. Pátek 1. pátek v měsíci zasvěcený Božskému Srdci Páně
18.00 Za + Terezii Vaculíkovou a živou a zemřelou rodinu
22.00-6.00 Celonoční soukromá adorace v kostele

6. 1. Sobota slavnost Zjevení Páně; 1.mariánská sobota v měsíci
6.00 Zakončení adorace a společná modlitba sv. růžence
6.30 Za všechny hledající Krista v naší farnosti
7.15 Společná modlitba sv. růžence
17.00 Za dar poznání víry pro nevěřící

7. 1. Neděle svátek Křtu Páně
7.30 Za rodiny naší farnosti
10.30 Za farnost
14.30 Svátostné požehnání a besídka u jesliček

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.