Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – týden v oktávu Narození Páně 24.12. – 31.12. 2017

Zveřejněno 24.12.2017

24.12. Neděle, 4. neděle adventní; Štědrý den
7.30 Za farnost
10.30 Za rodiny naší farnosti
22.00 Za obyvatele Mutěnic, abychom přijali narozeného Krista do svých srdcí

25.12. Pondělí, slavnost Narození Páně – Hod Boží vánoční
7.30 Za + Bernarda Dostála (75.nar.), manželku Zdeňku a celou + rodinu Dostálovu a Ilčíkovu
10.30 Za farnost
14.00 Za duše v očistci

26.12. Úterý, svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
7.30 Za + Katreřinu a Martina Pazderkovy, Kateřinu a Martina Možnarovy, Martina Zálešáka, a syna, Martina Pavelku, Martina Zajíčka, Františku Pavlíčkovu, Ferdinanda a Alžbětu Navrátilovy a duše v očistci
10.30 Za mládence a dívky naší farnosti

27.12. Středa, svátek sv. Jana Evangelisty, apoštola
18.00 Za věrnost a vytrvalost ve víře

28.12. Čtvrtek, svátek svatých Mláďátek, mučedníků
16.00 Za nejmenší a předškolní děti naší farnosti
 
29.12. Pátek, sv. Tomáše Becketa, biskupa a muččedníka
18.00 Za dary Ducha sv. pro celou farnost
 
30.12. Sobota
17.00 Na poděkování Pánu Bohu
 
31.12. Neděle, svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa, sv. Silvestra, papeže
7.30 Za farnost
10.30 Za rodiny naší farnosti
23.30 Přivítání nového roku

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.