Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – týden po třetí neděli adventní 17.12. – 24.12. 2017

Zveřejněno 18.12.2017

17.12. Neděle, 3. neděle adventní
7.30 Za + Marii a Františka Trávníkovyva celou žijící i + rodinu
10.30 Za farnost

18.12. Pondělí
6.45 Za duše v očistci

19.12. Úterý
16.00-18.30 Udělování svátosti smíření

20.12. Středa
6.45 Za + Janu Komináckou, manžela, 2 rodiče a duše v očistci

21.12. Čtvrtek, sv. Petra Kanisia, kněze a učitele církve
18.00 Za dary Ducha sv., aby rodiče vedli své děti k poznání Ježíše Krista

22.12. Pátek
18.00 Za duše v očistci

23.12.Sobota sv. Jana Kentského, kněze
7.30 Na poděkování za dary a milosti v době adventní

24.12. Neděle 4. neděle adventní; Štědrý den
7.30 Za farnost
10.30 Za rodiny naší farnosti
22.00 Za obyvatele Mutěnic, abychom přijali narozeného Krista do svých srdcí

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.