Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – týden po první neděli adventní 3.12. – 10.12. 2017

Zveřejněno 3.12.2017

3. 12. Neděle 1. neděle adventní
7.30 Za farnost
10.30 Za + Jaroslava a Annu Miklíkovy, 2 rodiče, za Ludvíka a Marii Trávníkovy, rodinu Bařinovu a celou žijící i + rodinu

4. 12. Pondělí sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve; sv. Barbory, panny a mučednice
6.45 Za + Václava Michnu a rodiče

5. 12. Úterý
17.00 Svatomikulášská nadílka

6. 12. Středa sv. Mikuláše, biskupa
6.45 Za žijící i + kostelníky naší farnosti

7. 12. Čtvrtek památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
14.00 Mše svatá na penzionu
18.00 Za + Jana Havlíka, manželku, 2 rodiče, zetě a celou žijící i + rodinu

8. 12. Pátek slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
18.00 Za + Jana Pavelku, dceru Marii, žijící i + rodinu a duše v očistci

9. 12. Sobota sv. Juana Didaka Cuauhtlatoatzina
7.30 Za + Františku a Františka Janouškovy, syna Josefa a sestru Annu

10. 12. Neděle 2. neděle adventní
7.30 Za farnost
10.30 Za + Cyrila Hanáka, snachu, 2 rodiče a za dar zdraví pro celou rodinu
14.30 Promluva při duchovní obnově a svátostné požehnání

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.