Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 30. týden v mezidobí – 29.10. – 5.11. 2017

Zveřejněno 30.10.2017

29.10. Neděle, 30. neděle v mezidobí, bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
 
7.30 Za + Josefa a Ludmilu Brablcovy a za žijící rodiny Brablcovu, Prčíkovu, Bukovskou a Šoltovu
11.00 Žarošice – děkovná pouť za farnost
14.30 Růžencová pobožnost a svátostné požehnání
 
30.10. Pondělí
18.00 Za + Vladimíra Hrabala, rodiče a + rodinu Vagundovu
 
31.10. Úterý, sv. Volfganga, biskupa, patrona českého
18.00 Za + rodiče Brablcovy, syna Josefa a dceru Marii
 
1.11. Středa, slavnost Všech sv.
18.00 Za + Anastásii Frejlichovou, manžela, 4 syny, 2 rodiče a celou žijící i + rodinu
 
2.11. Čtvrtek, Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
7.30 Za + biskupy, kněze a zasvěcené osoby
8.15 Na vlastní úmysl
18.00 Za všechny zemřelé naší farnosti, + dobrodince a duše v očistci

3.11. Pátek, sv. Martina de Porres, řeholníka; 1. pátek v měsíci
18.00 Za žijící i + rodinu Tänhauserovu a Konečnou a za duše v očistci
22.00-6.00 Celonoční soukromá adorace v kostele
 
4.11. Sobota, památka sv. Karla Boromejského, biskupa; 1. mariánská sobota v měsíci
6.00 Zakončení adorace a společná modlitba sv. růžence
6.30 Za + Štěpánku a Jakuba Hanáčkovy, 2 rodiče, zetě Jaroslava a celou žijící i + rodinu
7.15 Společná modlitba sv. růžence
 
5.11. Neděle, 31. neděle v mezidobí; sv. Zachariáše a Alžběty
7.30 Za farnost
10.30 Za + Jaroslava Kmentu, rodiče Brablcovy a Kmentovy a celou žijící i + rodinu
14.30 Dušičková pobožnost

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.