Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 25. týden v mezidobí 24.9. — 1.10. 2017

Zveřejněno 25.9.2017

24.9. Neděle, 25. neděle v mezidobí
7.30 Za + rodiče Ferovy, Kašíkovy, syna Petra a Marii Doležalovou
10.30 Na poděkování za letošní úrodu z našich zahrad a vinohradů a za celou farnost

25.9. Pondělí
19.00 Za + Annu a Jana Šefčíkovy a jejich rodiče

26.9. Úterý, sv. Kosmy a Damiána, mučedníků, patronů českých

27.9. Středa, památka sv. Vincence de Paul, kněze
15.00 Pohřební mše sv. a pohřeb p. Josefa Miklíka

18.30 Za + Františku Dubinovu, manžela Františka, 2 rodiče a celou žijící i + rodinu

28.9. Čtvrtek, slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa
18.30, Za + Josefa Dudka a celou žijící i + rodinu

29.9. Pátek, svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
18.30, Za + Annu a Josefa Miklíkovy a duše v očistci

30.9. Sobota, památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
7.30 Za + Pavla Sečkaře, rodiče, celou žijící i + rodinu a duše v očistci

1.10. Neděle, 26. neděle v mezidobí; sv. Terezie od Dítěte Ježíše, řeholnice, učitelky církve
7.30 Za farnost
10.30 Za + Jana a Štěpánku Balaštíkovy, 2 rodiče a žijící i + rodinu
14.30 Růžencová pobožnost a svátostné požehnání

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.