Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 22. týden v mezidobí 3.9. – 10.9. 2017

Zveřejněno 5.9.2017

3.9. Neděle, 22. neděle v mezidobí
7.30 Za farnost
10.30 Mše sv. v amfiteátru pod Búdama za mutěnické vinaře

4.9. Pondělí
18.30 Za dary Ducha sv. pro všechny školáky, studenty a učitele

5.9. Úterý, sv. Matky Terezy

6.9. Středa
18.30 Za + Jaroslava Bezůška, 2 rodiče a duše v očistci

7.9. Čtvrtek, sv. Melichara Grodeckého, kněze a druhů, mučedníků košických
18.00 Za + Marii Bízovou, celou žijící i + rodinu a za nemocnou osobu

8.9. Pátek, svátek Narození Panny Marie
18.30 Za + Karla Válka, 2 rodiče, celou žijící i + rodinu a duše v očistci

9.9. Sobota, sv. Petra Klavera, kněze; Zlatá sobota v Žarošicích
7.30 Za + Hanku Mazuchovou a její + rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro jejich děti s rodinami
11.00 Svatební mše svatá
16.00 Mše svatá za farnost v Žarošicích

10.9. Neděle, 23. neděle v mezidobí, bl. Karla Spinoly a druhů, mučedníků japonských
7.30 Za farnost
10.30 Za + Jaroslava Bílka a celou žijící i + rodinu
14.30 Vítání poutníků ze Žarošic u kaple Panny Marie Bolestné, průvod do kostela a svátostné požehnání

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.