Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 17. týden v mezidobí 27.8. – 3.9. 2017

Zveřejněno 28.8.2017

27. 8. Neděle 21. neděle v mezidobí
7.00 Za + Ludmilu a Františka Novákovy a + rodinu
10.00 Za všechny dobrodince a dárce nových schodů a za celou farnost
14.30 Svátostné požehnání a farní den

28. 8. Pondělí památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
7.00 Za rodiny naší farnosti

29. 8. Úterý památka sv.Umučení sv. Jana Křtitele

30. 8. Středa
18.30 Za + Josefu Forchovou, rodiče Lackovy a za žijící i + rodinu

31. 8. Čtvrtek
7.00 Za dar živé víry pro naši farnost
7.40 Adorace před prvním pátkem

1. 9. Pátek slavnost – výroční den posvěcení kostela v Mutěnicích
7.30 Za všechny žijící i + dobrodince našeho kostela
18.30 Za + Františka Švagerku, manželku, 2 rodiče, 2 zetě a duše v očistci
22.00-6.00 Celonoční soukromá adorace v kostele

2. 9. Sobota první mariánská sobota v měsíci
6.00 Společná modlitba sv. růžence
6.30 Za + Annu a Karla Balaštíkovy, syna Jaroslava, snachu Ludmilu a celou žijící i + rodinu
7:15 Společná modlitba sv. růžence

3. 9. Neděle 22. neděle v mezidobí
7.30 Za farnost
10.30 Mše sv. v amfiteátru pod Búdama za mutěnické vinaře

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.