Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 17. týden v mezidobí 30.7. – 6.8. 2017

Zveřejněno 1.8.2017

30. 7. Neděle 17. neděle v mezidobí
7.30 Za farnost 10.30 Za+ Miroslava Kúřila, rodiče Kúřilovy a Šlapetovy a celou žijící i + rodinu Př,: Na poděkování P.Bohu za 75 let života

31. 7. Pondělí památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

1. 8. Úterý památka sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

2. 8. Středa sv. Eusebia z Vercelli, biskupa; sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
od 16.00 Udělování svátosti smíření
18.30 Za + Josefa Kratochvílu, rodiče a rodinu Válkovu

3. 8. Čtvrtek
7.00 Za + bratry Benešovské a dobrodince naší farnosti
7.40 Adorace před prvním pátkem

4. 8. Pátek památka sv. Jana Marie Vianney, kněze, patrona farářů; první pátek v měsíci
18.30 Za + Františku a Matěje Hajdůchovy, syna a snachu Janu, řádovou sestru Janu Marii Hajduchovou, rodinu Ilčíkovu, Štětkovu a celou rodinu Hajduchovu
22.00-6.00 Celonoční soukromá adorace v kostele

5. 8. Sobota Posvěcení římské baziliky Panny Marie; 1.mariánská sobota v měsíci
6.00 Společná modlitba sv. růžence
6.30 Za + Jaroslava Šupu a žijící i + rodinu
7:15 Společná modlitba sv. růžence
12.30 Svatební obřad

6. 8. Neděle svátek Proměnění Páně
7.30 Za + Josefa Hrubého, žijící i + rodinu a za duše v očistci 10.30 Za farnost

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.