Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – 14. týden v mezidobí 9.7. – 16.7. 2017

Zveřejněno 10.7.2017

9. 7. Neděle 14. neděle v mezidobí
7.30 Za + Aloise Kramáře a 2 rodiče 10.30 Za farnost

10. 7. Pondělí
7.00 Za + kněze Josefa a ostatní zemřelé kněze

11. 7. Úterý svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

12. 7. Středa
19.00 Za + Žofii Fojtíkovou, manžela, rodinu Horychovu a duše v očistci a za dar zdraví pro celou žijící rodinu

13. 7. Čtvrtek sv. Jindřicha, císaře

14. 7. Pátek bl. Hroznaty, mučedníka, patrona politických vězňů

15. 7. Sobota památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
7.30 Za rodiny naší farnosti
14.00 Svatební obřad

16. 7. Neděle 15. neděle v mezidobí; Panny Marie Karmelské
7.30 Za farnost
10.30 Za + Stanislavu Štětkovou a celou rodinu

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.