Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – týden po 6. neděli velikonoční 21.5. – 28.5. 2017

Zveřejněno 23.5.2017

21. 5. Neděle 6. neděle velikonoční
7.30 Za farnost 10.30 Za + Annu a Miloslava Vaculovičovy a 2 rodiče
14.30 Májová pobožnost a svátostné požehnání

22. 5. Pondělí slavnost Výročí posvěcené brněnské katedrály sv. Rity, řeholnice
18.30 Za + Marii Špérovu, otce, žijící i + rodinu a duše v očistci

23. 5. Úterý

24. 5. Středa
18.00 Za + Josefa Hercoga a duše v očistci

25. 5. Čtvrtek slavnost Nanebevstoupení Páně
18.00 Za + Pavla Sedlmayera, celou rodinu Sedlmayerovu a duše v očistci

26. 5. Pátek památka sv. Filipa Neriho, kněze
18.30 Za + rodiče Hanispákovy a Trávníkovy a celou žijící i + rodinu

27. 5. Sobota sv. Augustina z Canterbury, biskupa
7.30 Za + rodinu Vaculovičovu a Jochovu a Emilii Novákovou
11.00 Mše sv. za padesátníky
14.30 Mše sv. za šedesátníky

28. 5. Neděle 7. neděle velikonoční Den modliteb za sdělovací prostředky
7.30 Na poděkování Pánu Bohu za osmdesátníky (1937) a žijící i + spolužáky
10.30 Za farnost
14.30 Májová pobožnost a svátostné požehnání

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.