Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – týden po 3. neděli velikonoční 30.4. – 7.5. 2017

Zveřejněno 2.5.2017

30. 4. Neděle 3. neděle velikonoční
7.30 Za + rodinu Bízovu, Patočkovu a manžele Lamačovy 10.30 Za farnost

1. 5. Pondělí sv. Josefa, dělníka
18.30 Za + Petra Bravence, rodiče a celou + rodinu

2. 5. Úterý památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

3. 5. Středa památka sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
18.00 Za + Jiřinu a Františka Havlíkovy, zetě, 2 rodiče a duše v očistci

4. 5. Čtvrtek sv. Floriana, mučedníka
18.00 Za ochranu života – na úmysly modliteb za nejmenší
18.45 Adorace před 1.pátkem

5. 5. Pátek první pátek v měsíci zasvěcený Božskému Srdci
18.30 Za + rodiče Trávníkovy a syna Vojtěcha, rodiče Glosovy a dceru Ludmilu, rodiny Berkovu, Zálešákovu a celou žijící i + rodinu
22.00-6.00 Celonoční soukromá adorace v kostele

6. 5. Sobota památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka; 1. mariánská sobota
6.00 Ukončení adorace a společná modlitba sv. růžence
6.30 Za + Františka Holomka, manželku, vnučku a duše v očistci
7.15 Společná modlitba sv. růžence
10.30 Za žijící i + rodinu Dekařovu

7. 5. Neděle 4. neděle velikonoční Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
7.30 Za farnost
10.30 Za mutěnické hasiče
14.30 Cesta světla

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.