Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – týden po 2. neděli velikonoční, 23.4. – 30.4. 2017

Zveřejněno 24.4.2017

23. 4. Neděle 2. neděle velikonoční; neděle Božího milosrdenství, sv. Vojtěch, biskup a mučedník, patron český
7.30 Za + Josefa Brablce, matku a celou žijící i + rodinu
10.30 Za farnost
14.30 Prosebné procesí za úrodu od hřbitova ke kapli sv. Rocha na Kerchůvek

24. 4. Pondělí sv. Jiří, mučedník
15.00 Pohřební mše sv. a pohřeb p. Marie Štětkové
18.30 Za + Karla Esterku, rodiče, sourozence
a duše v očistci

25. 4. Úterý svátek sv. Marka, evangelisty
18.30 Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou o Boží požehnání a zdraví do dalších let, za + rodiče Němcovy
a Mokrých a celou žijící i + rodinu

26. 4. Středa
15.00 Pohřební mše sv. a pohřeb p. Emilie Hanáčkové
18.00 Za + Jindřicha a Miroslavu Konečné, rodinu Stávkovu, Hamšíkovu a Turzíkovu a za žijící i + rodinu

27. 4. Čtvrtek
15.00 Pohřební mše sv. a pohřeb p. Jana Kabely
18.00 Za +rodiče Annu a Františka Dubinovy
a za žijící i + rodinu

28. 4. Pátek sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka;
sv. Ludvíka Maria Grigniona, kněze
18.30 Za +Josefa Mitysku a žijící i + rodinu

29. 4. Sobota svátek sv. Kateřiny Sienské, panny, učitelky církve a patronky Evropy
7.30 Za + Františku Hajduchovou a 2 rodiče

30. 4. Neděle 3. neděle velikonoční
7.30 Za + rodinu Bízovu, Patočkovu a manžele Lamačovy
10.30 Za farnost

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.