Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Důležité události farnosti únor — září 2017

Zveřejněno 24.4.2017

Přehled nejdůležitějších akcí ve farnosti Mutěnice v období od února do září 2017.

ÚNOR

3.2. Celonoční adorace

BŘEZEN

1.3. Popeleční středa

3.3. Celonoční adorace

5.3. Představení dětí, které se budou připravovat na slavnost 1. svatého přijímání

25.3. Postní duchovní obnova

DUBEN

7.4. Celonoční adorace

9.4. Květná neděle

13.4. Zelený čtvrtek

14.4. Velký pátek

15.4. Bílá sobota

16.4. Slavnost zmrtvýchvstání Páně (Velikonoční neděle)

KVĚTEN

5.5. Celonoční adorace

13.5. Žarošická třináctka

ČERVEN

2.6. Celonoční adorace

3.6. Svatodušní vigilie

4.6. Slavnost 1. svatého přijímání, Slavnost Seslání Ducha Svatého

11.6. Slavnost Nejsvětější Trojice – venkovní mše sv.u kaple sv. Trojice

13.6. Žarošická třináctka

18.6. Slavnost Těla a krve Páně – venkovní mše sv. „u staré školy“ + eucharistický průvod

25.6. Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova – mše sv. za mládež vycházející ZŠ, venkovní mše svatá „u staré školy“ + průvod s eucharistií

ČERVENEC

5.7. Cyrilometodějská pouť Mikulčice

7.7. Celonoční adorace

13.7. Žarošická třináctka

SRPEN

30.7. – 12.8. Farní tábor

4.8. Celonoční adorace

13.8. Žarošická třináctka

15.8. – 20.8. Celostátní setkání mládeže Olomouc

27.8. Farní den

ZÁŘÍ

1.9. Výročí posvěcení kostela, mše svatá za školáky s požehnáním školních pomůcek

1.9. Celonoční adorace

2.9. Pouť rodin Žďár nad Sázavou

3.9. Mše svatá za vinaře v rámci Vinařských dnů – amfiteátr pod Búdama

9.9. Zlatá sobota Žarošice

13.9. Žarošická třináctka

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.