Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – velikonoční oktáv 16.4. – 23.4. 2017

Zveřejněno 18.4.2017

16. 4. Neděle slavnost Zmrtvýchvstání Páně Hod Boží velikonoční
7.30 Za farnost 10.30 Za + Karla Šupu a Metoděje Štětku a celou rodinu
14.30 Slavné Te Deum a svátostné požehnání

17. 4. Pondělí Pondělí velikonoční
8.00 Za + rodiče Prčíkovy, syna, dceru, řeholní sestru Romanu a 2 rodiče

18. 4. Úterý

19. 4. Středa
18.00 Za + Blaženu Miklíkovu, vnuka Tomáše a 2 rodiče

20. 4. Čtvrtek
18.00 Za + rodiče Kmentovy, Tomčalovy a celou žijící i + rodinu

21, 4. Pátek
18.30 Za + Jana Ševčíka, syna, 2 rodiče a manžele Dohnálkovy

22. 4. Sobota
7.30 Za + Vojtěcha Špéru, 2 rodiče a manžele Čepilovy

23. 4. Neděle 2. neděle velikonoční; neděle Božího milosrdenství, sv. Vojtěch, biskup a mučedník, patron český
7.30 Za + Josefa Brablce, matku a celou žijící i + rodinu
10.30 Za farnost
14.30 Prosebné procesí za úrodu od hřbitova ke kapli sv. Rocha na Kerchůvek

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.