Všechny věci povstaly skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je.
Jan 1,3

Pořad bohoslužeb – Svatý týden – 9.4. – 16.4. 2017

Zveřejněno 9.4.2017

9. 4. Květná neděle

7.30 Za farnost 10.30 Za + Františka a Květoslavu Havlíkovy, syna Františka a žijící i + rodinu
14.00 Pobožnost křížové cesty a svátostné požehnání

10. 4. Pondělí
15.00 Pohřební mše svatá a pohřeb p. Jana Sluka
18.00 Za žijící i + rodinu Trávníkovu a Fajtlovu

11. 4. Úterý
16.00-18.00 Udělování svátosti smíření

12. 4. Středa
14.00 Pohřební mše sv. a pohřeb p. Františka Dubiny
18.00 Za + Josefa a Františku Štosovy a duše v očistci

13. 4. Zelený čtvrtek
18.30 Za žijící i + členy a členky Svaté hodiny
19.30 Adorace členů Svaté hodiny
21.00 Bdění v Getsemanech

14. 4. Velký pátek
8.00 Modlitba církve
Možnost celodenní návštěvy kostela
10.00 Pobožnost křížové cesty
18.30 Velkopáteční obřady

15. 4. Sobota Bílá sobota
8.00 Modlitba církve
Možnost celodenní návštěvy Božího hrobu
20.00 Vigilie Zmrtvýchvstání – za farnost

16. 4. Neděle slavnost Zmrtvýchvstání Páně Hod Boží velikonoční
7.30 Za farnost
10.30 Za + Karla Šupu a Metoděje Štětku a celou rodinu
14.30 Te Deum a svátostné požehnání

Kategorie:

© 2023 Římskokatolická farnost Mutěnice. Kontakt na administrátora webu: admin@farnostmutenice.cz.